Masjid Sambharian near Kishanpole Gate

Masjid Sambharian near Kishanpole Gate