Roystonea regia (royal palm)

Roystonea regia (royal palm)