Malpighia glabra (Barbados cherry)

Malpighia glabra (Barbados cherry)