Margao municipal garden: fountain without water

Margao municipal garden: fountain without water